Author Archive

Мумија Српкиње из Кине

Мумија Српкиње из Кине

Срби су од искона живели преко Хималајских планина по данашњем такозваном Тибету и у такозваној Китајској империји, па од ових час потискивани даље Сибиру, час опет покоравани и преливани у Китајце (Кинезе), имамо исувише како историјских дата, тако и остатака трагова о истоме.

Ово је само део из истраживачког рада Милоша Милојевића о пореклу Срба, односно, како он каже, о “огромном и бројном народу који је у једно давно време ширио своје гране од Индије до Атлантика”.

Китајци, пише даље Милојевић, ни најмање не крију ово: су се на неколико тисућа година пре Христа доселили у данашњи Китај, које са острва, које из друге, топлије земље преко мора – Африке, а које из прибрежних земаља, да су у данашњем Китају затекли сасвим друге народе, другог типа и језика, да су их које истребили и прогнали, а које, опет, прелили у свој сопствени народ.

Племенима мењали имена

У неколико наврата у својим истраживањима Милојевић се враћа овом периоду. У једном делу он каже и ово:

“Китајци су сами записали да су доласком у нову средину нашли староседеоце белог типа за разлику од њих који се и данас хвале својим црним монголско-етиопским типом… Да је тај народ говорио и другим језиком, непојмљивим за старе Китајце, такође нема сумње, као и да је се звао многим другим разним племенским и пределним именима, која Китајци, по свом обичају, предеваху у чудновата и обична стварна, то јест давајући им друга имена, подобна налазећим се око њих стварима и животињама.”

Иако су Китајци мењали имена српским племенима опет је некако сачувано оно првобитно, изворно Сјаб, Сјабри, Сјамбри, Селби, Сембри, односно Срби. Чинили су то мењање имена дуго и упорно, чак још триста година после Христовог рођења и тако су оне силније и бројније постепено прелили у свој народ. Заправо не све. Велики део се борио против насилника Китајаца, Монгола, Манџура, час примирујући се, час бежећи у суседне земље, а када су се Китајци раширили, Срби су ишли даље тражећи сигурна уточишта. Као потврду оваког опхођења Китајаца према другим народима Милојевић наводи и судбину народа Тангута који је око 2282. године пре Христа преселио, односно побегао из Китаје у Хунунору, а када су Китајци и ту стигли око 444. пре Христа, један део Тангута се преселио на запад, док се други покорио и касније претопио у Китајце.

На крају овог дела истраживања Милојевић напомиње да и Кинези посежу за фалсификовањем историје. Према њиховим истраживањима кинеска држава је стара више од 20.000 година и да се не слажу са истраживањима Европљана који им старину признају само од 3.082. године пре Христа.

Потврду Милојевићеве тезе да су пре Кинеза та подручја насељавали Срби налазимо и у још једном податку. Наиме, 19. фебруара 1981. године лист “Чикаго трибјун” је донео вест, а друга светка гласила убрзо пренела да је нађена најстарија кинеска мумија. Мумифицирано тело била је жена беле расе. Чак је и други програм париске телевизије као ударну вест објавио како је: “У Кини пронађена мумија плаве Кинескиње”.

Полазећи од Милојевићевих истраживања, а и од свега онога што је познато из историје не само о “кинеским” већ и о Србима Сибира, према којима овај део Русије и носи име, та мумија може да буде само нека тада високоуважена Српкиња.

Извор:

http://nebeskiprsten9.blogspot.com/2012/05/mumija-srpkinje-iz-kine.html

Category: Sloveni i Srbi - Indijanci Evrope  Comments off

ДИНАСТИЈА ЛАГАШ ( Lagash )

.

Đorđe Petković

Моје објаве можете игнорисати, али не и демантовати, за то су потребна много већа знања него што су их имали:
Archibald Sayce, Austen Henry Layard, George Adam Smith, Hormuzd Rassam, Marija Gimbutas и још многи други који су допринели да данас имамо бољи увид у древну цивилизацију Месопотамије, клинастог писма и Винчанске културе која је пренешена на велике просторе тада потзнатог света.
У подруму Лондонског музеја налази се више од 30 000 плочица са клинастим писмом, да ли ће их неко икада прочитати, питање је времена и добре воље. А можда је оно што се на њима налази записано разлог због којих је истраживање заустављено?
Ја се не љутим на историчаре који моје објаве „игноришу“, вероватно је разлог недовољно истраживање овог подручја, али уместо њих увек се нађу „образовани“ ликови који ће да својим коментарима „ глупости, будалаштине“ и сл. доказати колико су својим примитивизмом далеко испод сваког нивоа образовања.
Овде износим неке пасусе с преводом, онолико колико сматрам да вас неће „сморити“.

Лагаш ЛАГАШ ки; Сумерски: Лагаш је древни град смештен северозападно од споја река Еуфрат и Тигрис и источно од Урука, око 22 километра источно од модерног града Асх Схатрах, у Ираку. Лагаш(савремени Ал-Хиба) је био један од најстаријих градова древног Блиског Истока. Древна локација Нина (модерни Сургхул) удаљен је око 10 км и означава јужну границу државе. Оближњи Гирсу (модерни Теллох), око 25 км северозападно од Лагаша, био је религиозни центар државе Лагаш. Главни храм у Лагашу био је Е-Нинну, посвећен богу Нингирсуу.

Lagash LAGAŠKI; Sumerian: Lagaš is an ancient city located northwest of the junction of the Euphrates and Tigris rivers and east of Uruk, about 22 kilometres (14 mi) east of the modern town of Ash Shatrah, Iraq. Lagash (modern Al-Hiba) was one of the oldest cities of the Ancient Near East. The ancient site of Nina (modern Surghul) is around 10 km (6.2 mi) away and marks the southern limit of the state. Nearby Girsu (modern Telloh), about 25 km (16 mi) northwest of Lagash, was the religious center of the Lagash state. Lagash’s main temple was the E-Ninnu, dedicated to the god Ningirsu.

Ур-Нанше (или Ур-Нина) био је први краљ прве династије Лагаш (око 2500 година прије Криста) у сумерском раном династичком периоду III. Познат је по натписима да је наручио многе грађевинске пројекте, укључујући канале и храмове, у држави Лагаш.
Неброд (Грк: Нимрод) био је моћан ловац пред Господом.

Ur-Nanshe (or Ur-Nina) was the first king of the First Dynasty of Lagash (approx. 2500 BCE) in the Sumerian Early Dynastic Period III. He is known through inscriptions to have commissioned many buildings projects, including canals and temples, in the state of Lagash.
Nebrod (Greek:Nimrod) he was a mighty hunter before the Lord

Грци су га углавном звали Неброд: стога се места названа његовим именом изражавају Неброд, Небродес, Небрисса. На Сицилији је била планина Небродес, коју је Страбон звао у множини. То је било познато место за лов; и због тога је био посвећен Нимроду….

The Grecians generally styled him, Nebrod: hence places called by his name are expressed Nebrod, Nebrodes, Nebrissa. In Sicily was a mountain Nebrodes, called by Strabo in the plural. It was a famous place for hunting; and for that reason had been dedicated to Nimrod….

Термин Неброс, који су заменили Грци за Нимрода, означавајући јелена, давао је прилику многим алузијама о јелену и жутој кожи, у Дионусиаци (Дионисиаца грчки: Διονυσιακα, Дионисиака) је древна грчка епска поема и главно дело Ноннуса. То је еп у 48 књига, најдужа преживела песма из антике на 20.426 линија, састављена од хомерског дијалекта и дактилских хексаметара, чији је главни предмет живот Диониса, његова експедиција у Индију и његов тријумфални повратак на запад ) .и другим мистеријама. Био је град Небрисса, у близини ушћа Бӕтис у Шпанији, званог по Плинију, Венериа; Интер ӕ стуариа Бӕ тис оппидум Небрисса, птезиме Венериа (Тај град Небрисса близу ушћа Бае, по имену Раде ). Ово је, мислим, била грешка за Венариа; јер су постојала места тог имена. Овде су сачувани исти обреди и споменици, као што је горе споменуто; при чему није било алузије на Венеру, већ на Нимрода и Бака. Острво, и његове обреде, помиње Силиус Италицус …

Династија Лагаш

Ова династија се не налази на Сумерској краљевској листи, иако је у Сумерцу пронађена једна изузетно фрагментарна допуна, позната као Владари Лагаша. Он описује како је након поплаве човечанство имало потешкоће у производњи хране за себе, овисило је искључиво о кишници; даље се наводи да су технике наводњавања и култивације јечма потом пренесене од стране богова.
На крају листе је изјава “Написана у школи”, која сугерише да је то била писарска школска продукција. Може се издвојити неколико имена из доле наведених Лагашових владара, укључујући Ур-Нанше, “Ане-тум”, Ен-ентар-зид, Ур-Нингирсу, Ур-Бау

These dynasties are not found on the Sumerian King List, although one extremely fragmentary supplement has been found in Sumerian, known as the rulers of Lagash. It recounts how after the flood mankind was having difficulty growing food for itself, being dependent solely on rainwater; it further relates that techniques of irrigation and cultivation of barley were then imparted by the gods.
At the end of the list is the statement “Written in the school”, suggesting this was a scribal school production. A few of the names from the Lagash rulers listed below may be made out, including Ur-Nanshe, “Ane-tum”, En-entar-zid, Ur-Ningirsu, Ur-Bau

Лагаш је један од највећих археолошких хумака у региону, који мери отприлике 3 на 1,5 км. Процене његове површине крећу се од 400 до 600 хектара (990 до 1480 хектара). Локалитет је подељен коритом канала / реке, који пролази дијагонално кроз хумак.
Место је први пут ископано, за шест недеља, Robert Koldewey 1887. године. Прегледао га је Thorkild Jacobsen и Fuad Safar 1953. године, пронашавши први доказ његове идентификације као Лагаш. Главна држава у региону ал-Хиба и Телло раније је идентификована као ШИР.БУР.ЛА (Схирпурла). (А вероватно Сербула – моја примедба)

Tell Al-Hiba је поново истражен у пет сезона ископавања између 1968. и 1976. године од стране тима из Музеја уметности Метрополитана и Института за ликовне уметности Универзитета у Њујорку. Тим је предводио Vaughn E. Crawford, а ту су били Donald P. Hansen и Robert D. Biggs. Примарни фокус је био на ископавању храма Иблан од Инанна и храма Багара у Нингирсуу, као и на придруженој административној области.

Тим се вратио 12 година касније, 1990. године, за завршну сезону ископавања коју је предводио D.P.Hansen. Рад се првенствено односио на подручја која су била у суседству. Резултати ове сезоне очигледно још нису објављени.

Lagash is one of the largest archaeological mounds in the region, measuring roughly 3 by 1.5 km (2 by 1 mi). Estimates of its area range from 400 to 600 hectares (990 to 1,480 acres). The site is divided by the bed of a canal/river, which runs diagonally through the mound.
The site was first excavated, for six weeks, by Robert Koldewey in 1887. It was inspected during a survey of the area by Thorkild Jacobsen and Fuad Safar in 1953, finding the first evidence of its identification as Lagash. The major polity in the region of al-Hiba and Tello had formerly been identified as ŠIR.BUR.LA (Shirpurla).

Tell Al-Hiba was again explored in five seasons of excavation between 1968 and 1976 by a team from the Metropolitan Museum of Art and the Institute of Fine Arts of New York University. The team was led by Vaughn E. Crawford, and included Donald P. Hansen and Robert D. Biggs. The primary focus was the excavation of the temple Ibgal of Inanna and the temple Bagara of Ningirsu, as well as an associated administrative area.
The team returned 12 years later, in 1990, for a final season of excavation led by D.P.Hansen.The work primarily involved areas adjacent to an, as yet, unexcavated temple.The results of this season have apparently not yet been published.

The term, Nebros, which was substituted by the Greeks for Nimrod, signifying a fawn, gave occasion to many allusions about a fawn, and fawn-skin, in the Dionusiaca, and other mysteries. There was a town Nebrissa, near the mouth of the Bæ tis in Spain, called, by Pliny, Veneria; Inter æ stuaria Bæ tis oppidum Nebrissa, cognomine Veneria. This, I should think, was a mistake for Venaria; for there were places of that name. Here were preserved the same rites and memorials, as are mentioned above; wherein was no allusion to Venus, but to Nimrod and Bacchus. The island, and its rites, are mentioned by Silius Italicus …

Вјерује се да је краљ Нинус био оснивач древног главног града Асирије, Ниниве. Постојале су бројне ствари које су му приписане, као што је био први који је тренирао псе за лов и коње за јахање, дајући му симбол кентаура из грчке митологије. Налази се на библијској временској линији током 19. века пре нове ере.

King Ninus was believed to be the founder of the ancient capital city of Assyria, Nineveh. There were numerous things credited to him such as being the first to train dogs for hunting and horses for riding giving him the symbol of the centaur in Greek mythology. He is found on the Biblical Timeline during the 19th century BC.

Краљ Нино је био син Белуса или Бела, што може значити Ба’ал или “Господ” на семитском језику. Сматрало се да је владао 52 године и да је за 17 година успео да дода сву западну Азију својим колонијама.

King Ninus was the son Belus or Bel, which may mean Ba’al or “Lord” in Semitic language. It was thought that he reigned for 52 years and in 17 years, he was able to add all of West Asia to his colonies.

Према историји коју је написао Диодорос, Нинус је напао све азијске земље поред свог краљевства и борио се са војскама Бактриане. Током свог напада на главни град краљевства, Бактра, упознао је своју будућу супругу Семирамиду. Семирамида је била супруга његовог генерала по имену Оннес.

According to the history written by Diodoros, Ninus had invaded all the Asian countries next to his kingdom and fought with the armies of Bactriana. It was during their attack on the kingdom’s capital, Bactra that he met his future wife, Semiramis. Semiramis was the wife of his general named Onnes.

Нинус и Семирамис имали су сина по имену Ниниас. Пошто је Нинус умро, Семирамида је саградила храмск-гробницу у његову част. Она је владала као краљица којој је припадала читава Азија и борила се са краљевским Стабробатес у Индији, али је изгубила. Затим је дала престол сину Ниниасу.
Краљ Нинус је први пут повезан са библијским „моћним ратником“ Нимродом у књижевности Клементине под називом Признања. Недавна тумачења у Постанку 10 у Библији говоре да је Нимрод успоставио град Ниниву.

King Ninus was first associated with the Biblical “mighty warrior” Nimrod in Clementine literature entitled Recognitions. Recent interpretations of Genesis 10 in the Bible states that it was Nimrod who established the city of Nineveh.
Аполодор је даље тврдио да је “Нинус Нимрод” уз подршку историјских текстова Јустина и Диодора који указују на то да је Нинус имао исте лидерске особине као библијски Нимрод.
Apollodorus further asserted that “Ninus is Nimrod” with the support of Justin and Diodorus’ historical texts pointing out that Ninus had the same leadership attributes as that of the Biblical Nimrod.

Свештеници у Баканалијама, као и посвећени, били су облачени на овај начин …
Историја Нимрода је, у великој мери, изгубљена у супериорном поштовању које је показао Куш, или Бакус: ипак, постоји разлог за размишљање, да су божанске почасти биле старе.
Јер, као што можемо закључити из њихове историје, потомци људи, који су били свештеници Нимрода. Изгледа да је био обожаван и на Сицилији под именима Елорус, Белорус и Орион.

The Priests at the Bacchanalia, as well as the Votaries, were habited in this manner…
The history of Nimrod was, in great measure, lost in the superior reverence shewn to Chus, or Bacchus: yet, there is reason to think, that divine honours were of old paid to him.
Cos, were, as we may infer from their history, the posterity of people, who had been priests to Nimrod. He seems to have been worshipped in Sicily under the names of Elorus, Belorus, and Orion…

Отприлике у 40.ој години, Пхило из Александрије га је идентификовао као градитеља Вавилонске куле (Етеменанки), у белешкама пола века касније, Флавиус Јосепхус описао је “Неброда” као тиранина.

In about 40 CE, Philo of Alexandria identified him as the builder of the Tower of Babel (the Etemenanki).note Half a century later, Flavius Josephus described “Nebrod” as a tyrant.
Mesopotamian god Ninurta

Нинурта (поистовећен са Нингирсуом, Пабилсагом и библијским Нимродом) је сумерски и акадски херој-бог рата, лова и јужног ветра. Први пут се појављује у текстовима почетком 3. миленијума пне. као пољопривредни бог и локално божанство града Гирсу (као Нингирсу) и град Ларак (као Пабилсаг), обе сумерске заједнице. Његова улога бога пољопривреде се променила како су градови Мезопотамије све више милитаризовани и почели су освајања, један град против другог. Учењак Степхен Бертман пише:

Нинурта је започео своју божанску каријеру као бог наводњавања и пољопривреде. У ствари, “Наредбе Нинурте” је наслов древног сумерског “фармеровог алманаха”. Али са успоном империјализма он се претворио у младог и снажног бога рата.

Ninurta (identified with Ningirsu, Pabilsag, and the biblical Nimrod) is the Sumerian and Akkadian hero-god of war, hunting, and the south wind. He first appears in texts in the early 3rd millennium BCE as an agricultural god and local deity of the town of Girsu (as Ningirsu) and the city of Larak (as Pabilsag), both Sumerian communities. His role as a god of agriculture changed as the cities of Mesopotamia increasingly militarized and began campaigns of conquest, one city against another. Scholar Stephen Bertman writes:

Ninurta began his divine career as a god of irrigation and agriculture. In fact, “The Instruction of Ninurta” is the title of an ancient Sumerian “farmer’s almanac”. But with the rise of imperialism he was transformed into a young and vigorous god of war.

НИНУРТИНО ПОРЕКЛО И ЗНАЧАЈ

Бог је настао као Нингирсу (‘Господар Гирсу’) у Сумеру, а најранији текст користи ово име за сина Енлила и Нинлила (иако један мит сугерише да је он син Енлила и Јарца). Гудеа Лагаш (око 2144-2124 пне), позната по својој побожности и оданости боговима, посветио се Нингирсуу, а његов насљедник, Ур-Нингурсу, узео би богово име у част. Гудеа је вероватно најпознатија по Гудејским цилиндрима, два теракота цилиндра (датирана у око 2125. пне.) Који бележе његов сан у тексту познатом као зграда Нингирсуовог храма, најдужи текст у сумерском ипак је откривен.

NINURTA’S ORIGIN & SIGNIFICANCE

The god originated as Ningirsu (‘Lord of Girsu’) in Sumer, and the earliest texts use this name for the son of Enlil and Ninlil (although one myth suggests he is the son of Enlil and a she-goat). Gudea of Lagash (c. 2144-2124 BCE), noted for his piety and devotion to the gods, dedicated himself to Ningirsu, and his successor, Ur-Ningursu, would take the god’s name to honor him. Gudea is probably best known for the Gudea Cylinders, two terracotta cylinders (dated to c. 2125 BCE) which record his dream in the text known as The Building of Ningirsu’s Temple, the longest text in Sumerian yet discovered.

Нинуртина моћ и положај у мезопотамском Пантеону имала би значајну тежину сваком документу који му је приписан, а посебно ономе што би он морао одвојити време од херојских подвига како би понудио своје сугестије. Митови који се тичу Нинурте деле многе карактеристике с онима бабилонског бога Мардука и каснијег грчког хероја Херакла (Роман Херкулес) у томе што побјеђује силе хаоса и успоставља ред (као Мардук), али његов понос, као и Херкулес, понекад може бити бољи од њега.

Ninurta’s power and position in the Mesopotamian Pantheon would have lent significant weight to any document attributed to him, and especially so considering he would have had to take time out from heroic feats to offer his suggestions. The myths concerning Ninurta share many characteristics with those of the Babylonian god Marduk and the later Greek hero Heracles (Roman Hercules) in that he triumphs over the forces of chaos and establishes order (like Marduk), but his pride, like Hercules, can sometimes get the better of him.

У песми Лугале (позната и као Подхват Нинурте), херој мора да се суочи са демоном болести познатим као Асаг (такође Агаг) који је живео у подземљу. Овај конфликт, међутим, није инициран од стране Асага, већ Нинуртиним буздованом, Схарур, који га охрабрује да се бори са демоном хвалећи Нинуртину снагу, храброст и вештину, и говори му како ће бити лако победити створење. Нинурта одлази у борбу код Асага, али демон није сам; окупио је војску камених чудовишта и побуњеничких биљака које марширају према хероју. Нинурта се плаши (у тексту пише да “бежи као птица”), али му Схарур каже да се окрене и суочи са својим непријатељима, охрабрујући га подсећа га на прошлост и велику славу коју ће освојити у победи. Нинурта уништава Асага и његову војску својим буздованом, великим луком и другим оружјем које има о појасу.

In the poem Lugale (also known as The Exploits of Ninurta), the hero must face the demon of sickness and disease known as Asag (also Agag) who lived in the underworld. This conflict is not initiated by Asag, however, but by Ninurta’s mace, Sharur, who encourages him to go battle the demon by praising Ninurta’s strength, courage, and skill, and telling him how easy it will be to defeat the creature. Ninurta goes to meet Asag in battle, but the demon is not alone; he has assembled an army of rock monsters and rebellious plants who march toward the hero. Ninurta is afraid (the text reads he “flees like a bird”), but Sharur tells him to turn around and face his enemies, encouraging him with reminders of past glories and the great fame he will win in victory. Ninurta destroys Asag and his army with his mace, great bow, and the other weapons he has in his belt.

Слава јунака-хероја Нинурте, као и његовог града, потврђена је у Библији, где је Нинурта познат као Нимрод, који је описан као “моћни ловац”, а Калху је дат као Калах, “велики град” ( Постанак 10: 8-12). Неброд, промењен у Нимруд, припојио се граду Калхуу у 19. и 20. веку, када су га археолози узели за град Нимрода из Библије. Неки научници су предложили да је библијски Нимрод Тукулти-Нинурта I, али ова тврдња је неодржива.

The fame of the hero-god Ninurta, as well as his city, is attested to in the Bible where Ninurta is known as Nimrod, who is described as “a mighty hunter” and Kalhu is given as Calah, “a great city” (Genesis 10:8-12). Nebrod, altered to Nimrud, would attach itself to the city of Kalhu in the 19th and 20th centuries CE when archaeologists took it for the city of Nimrod of the Bible. Some scholars have suggested that the biblical Nimrod is Tukulti-Ninurta I, but this claim is untenable.

Велики градови Ниниве, Калху, Ашур и остали су уништени, а статуе и храмови асирских богова бачени. Нинурта је доживео исту судбину као и други богови који су постали блиско повезани са асирском влашћу, али је херој-бог живео кроз свој утицај кроз приче и митове у другим културама као што су Грчка и Рим.

The great cities of Nineveh, Kalhu, Ashur, and the others were destroyed and the statues and temples of the Assyrian gods thrown down. Ninurta suffered the same fate as the other gods who had become closely associated with Assyrian rule, but the hero-god lived on through his influence on stories and myths of other cultures such as those of Greece and Rome.

Баба (богиња)

Заштитница богиња Гирсу и град-држава Лагаш. Почевши од другог миленијума пре нове ере, постала је позната као богиња исцељења.
Бабине функције су нејасне. Њена најистакнутија улога је она Нингирсуове жене. Она се назива “добра” или “лепа жена” и она се често позива као заштитни или чувајући дух (лама са6-га “лепи чувар”). Након свог синкретизма ТТ, она је постала богиња за исцељење и наставила се обожавати као таква.

Baba (goddess)

Patron goddess of Girsu and the city-state of Lagaš. Beginning in the second millennium BCE she became known as a healing goddess.
Baba’s functions are unclear. Her most prominent role is that of Ningirsu’s wife. She is called the “good” or “beautiful woman” and she is often invoked as a protective or guarding spirit ( lama sa6-ga “beautiful guardian”). After her syncretism TT, she became a healing goddess and continued to be worshipped as such.

Баба је први пут потврђена у раном династичком периоду IIIа и IIIб у граду-држави Лагаш, чији је главни град био Гирсу. Њен рани култ изгледа да је имао неке везе са погребним обредима (Селз 1995: 32). Неке су јој понуде биле назване “свадбени дарови”, што је навело неке ученике да закључе везу са светим браком између ње и њеног мужа Нингирсуа (Саллабергер 1993: 289).

Baba is first attested in the Early Dynastic period IIIa and IIIb in the city-state of Lagaš, whose capital was Girsu. Her early cult seems to have had some connections to funerary rites (Selz 1995: 32). Some offerings to her were named “bridal gifts,” which has led some scholars to infer a connection to a sacred marriage between her and her husband Ningirsu (Sallaberger 1993: 289).

Нинурта, такође познат као Нинирсу

Нинурта, такође познат као Нинирсу, је древни мезопотамски бог повезан са пољопривредом, лечењем, ловом, законом, писарима и ратом који је први пут обожаван у раном Сумеру. У најранијим записима, он је бог пољопривреде и лечења, који ослобађа људе од болести и моћи демона. У каснијим временима, како је Мезопотамија постајала милитаризована, постао је ратничко божанство, иако је задржао многе од својих ранијих пољопривредних атрибута. Сматран је сином главног бога Енлила, а његов главни култни центар у Сумеру био је храм Есхумесха у Нипуру. Нинирсу је био почашћен краљем Гудеом из Лагаша (владао је 2144–2124. Пне), који је обновио Нинсуирсуов храм у Лагашу.

Ninurta, also known as Ninĝirsu, is an ancient Mesopotamian god associated with farming, healing, hunting, law, scribes, and war who was first worshipped in early Sumer. In the earliest records, he is a god of agriculture and healing, who releases humans from sickness and the power of demons. In later times, as Mesopotamia grew more militarized, he became a warrior deity, though he retained many of his earlier agricultural attributes. He was regarded as the son of the chief god Enlil and his main cult center in Sumer was the Eshumesha temple in Nippur. Ninĝirsu was honored by King Gudea of Lagash (ruled 2144–2124 BC), who rebuilt Ninĝirsu’s temple in Lagash.

У карактеру постоји одређена сличност између Нимрода и мезопотамског епског хероја Гилгамеша.

In character there is a certain resemblance between Nimrod and the Mesopotamian epic hero Gilgamesh.

King’s set of tablets dated to no earlier than the 7th century BC, being from the library of Ashur-bani-pal at Nineveh – however King proposed that the tablets were copies of earlier Babylonian works as they glorified Marduk (of Babylon), and not the Assyrians’ favored god, Ashur. He also thought sculptures found at the temple of Ninib at Nimrud depicted Marduk fighting Tiamat and so date the dragon legend to at least Ashurnasirpal II (883-859 BC), two centuries earlier than the date of Ashur-bani-pal’s library. Legends of Tiamat and her monsters existed much earlier, as far as the Kassite ruler Agum I, ~17th C. BC.

Деимелово читање: превод:
1. НИНА + УР УР НИНА = лорд / херој НИНЕ богиња

2. ЛУГАЛ краљ Схирбурла (Лагаш) СХИР.БУР.ЛА

3. Е НИН.ГИР.СУ храм божанства (назван) НИНГИРСУ
МУ.ДУ је изградио

Име УР.НИНА налази се у краљевској листи Лагаш.
The name UR.NINA can be found in the king list of Lagash.
Краљевска листа Патеси-а (свештеника-краљева) Лагаш-а почиње са УР НИНА. ГУНИДУ тамо није присутан.
Зашто је Гуниду – као отац УР НИНА – присутан у Деимеловом тумачењу?

Ако истраживач не може учинити смисао сумерске речи јасним, он користи добро доказану – али морално упитну – методу: претпоставља да је то име.

The king-list of the Patesi-s (priest-kings) of Lagash begins with UR NINA. GUNIDU is not present there.
Why is Gunidu – as the father of UR NINA – present in Deimel’s interpretation?
If a researcher can not make the meaning of a Sumerian word clear, he uses a well proved – but morally questionable – method: he or she supposes it is a name.

Једно од објашњења СИРПУЛА или СХИР.БУР.ЛА
СХИР.БУР.ЛАки “Лонац обилне светлости”, сумерско име-варијација Лагаш.

SHIR.BUR.LA “The pot of the abundant Light”, the Sumerian name-variation of Lagash.

“Поље НИНА” (“поље Господарице”).
КИ.НУ.НИР “Поље Нинурте, поље пророка и хероја”.
НУ.НИР је једна од варијација имена Нинурта

“The field of NINA” (“the field of the Mistress”).
KI.NU.NIR “The field of Ninurta, the field of the procreator and heros”.

NU.NIR is one of the name-variations of Ninurta

ЛУГАЛ (краљ празника), ЛУГАЛ МА (краљ баштенског земљишта), ЛУГАЛ СХИР (краљ музике / песми) припада СХИР.БУР.ЛА , у дому Светлости која рађа планете, радост и празнике за мушкарце.
А како би на Стрбском објаснили појам ЛУГ?

Надам се да се нисте уморили !

Category: Strani i domaći istoričari i pisci  Comments off

Серапи, Серапили, и Јаси

сармати серапи

Келтски Сармати (Срби) у Панонији

Почетком 1 века нове ере, Плиније Старији је, у свом делу „Природна историја“ описао балкански регион Паноније у поглављу 28. ( или 25.). Ми ћемо се фокусирати само на нека од племена које спомиње у овом региону а који су, у основи Словени (Срби).
Када описује регију названу Норикум, он наводи следеће: „Драус (Драва) пролази кроз територије Серера, Серапија, Јаса и Андизета …“
Серапи и Андизети – илирска племена?

серапиРадозналост да сазнамо више о племену Серапи, које јем чини се, једино Плиније Старији поменуо, као да је он био и једина особа која је за њих знала. Сви резултати претраге на воде до истог цитата. Википедиа чланак „Списак древних племена у Илирији“ који их наводи као келтска племена.

Не могавши да пронађем више референци односно резултата, одлучила сам да сазнам више о суседима овог племена – Јасима и Андизетима. Истрага о Андизетима је било скоро подједнако „плодна“. Изгледа да се већина извора слаже да је ово илирско племе, да су они староседеоци Балкана.

Све наведено доводи нас до закључка да су и они, заправо, Срби, односно, да су то различита, географски „прилагођена“, имена за србска племена. То је било време много пре појаве нација и народа, на начин који је нама данас познат. Управо из тог разлога, племена су свој назив добијала по местима на којима су живели, рекама које су текле њиховом територијом итд.

Јаси – једно од сарматских племена?

Сада када је реч о племену Јаси, ствари су интересантније. Горе наведени текст наводи их под илирским, односно србским племенима. Кратко објашњење гласи: „Јаси је било име илирског племена, једног од више, у оквиру Панонаца.“

У потрази за више информација о племену Јаси, долази се до румунског града Јашија (такође назван Јаси или Иаси) – други по величини град у Румунији. Име овог града потиче од племена које је прешло са Кавказа и обала Азовског мора. Стигли су до Балкана, пролазећи на свом путу кроз Румунију. Уџбеници у том погледу нису једногласни те постоје три могуће теорије о њиховом пореклу 1. Сарматско 2. Аланичко 3. Турско (Кумани):

Научници имају различите теорије о пореклу имена „Јаси“. Неки тврде да име потиче од сарматског племена Јазиги.
Сада изгубљени натпис на римској раскрсници у близини данашњег Осијека, Хрватска, помиње постојање муниципиума ( општине, у данашњем смислу речи) Јасиорум. (Муниципиум Дачорум-Јассиорум из других извора.) име је потицало из иранског племена Алани племе Јаси, истог порекла као Јазиге.

Јазијанци су живели међу Куманцима и напустили су Кавказ после прве монголске кампање.
Сада, племе Јазигова заиста су боравиле у овом делу Балкана пре римског освајања. Ево кратког резимеа о томе шта Википедија говори о њима:

Иазигес су древно сарматско племе које су путовале западно од Средње Азије на степи Украјине у ц. 200 пне. Касније, у ц. 44 пне, преселили су се у Мађарску и Србију. Сместили су се близу Дачије, у степи између река Дунав и Тиса. Иако су у почетку били мигратори, постали су полу-седентарни након што су се населили у степи између ријека Дунав и Тисза.
У ранијим односима Јазигеса са Римом, они су коришћени као нека врста пуфера, „тампон зоне“ између Римљана и Дачана.
А што се тиче Јасзових људи модерне Мађарске, читамо сљедеће:

Људи Јаза били су номадски сарматски (или скитски) племе који се населио у Мађарској током 13. вијека.
за коју се генерално мисли да је  Осетског порекла,  је изумрла, а чланови Јаса обично говоре мађарски.
Њихово име је скоро сигурно повезано са оним из Jазигеса, једног од сарматских племена које су, заједно са Роcколанијем, достигле границе Дакије током краја I вијека прије нове ере.
Преостали елементи ових племена, преци људи Јаза, остали су заостали у централном северном Кавказу, који су се мешали са кавкаским народима како би формирали данашњи Осет.
Људи Јаси су дошли у Краљевину Мађарску, са Кумананцима, када су њихова земља на истоку нападала Монголско царство средином 13. века.
Дакле, да брзо сумирамо све досадашње чињенице:

Град Јаси је основало племе познато под називом Јазиге.
Јазиге су били сарматско племе, долазећи са Северног Кавказа и везани су за за данашњу Осетију.
Они су населили територију Србије и Мађарске (прочитајте Панонију) око 44 године пре Христа.
Потиснути су од стране Римљана и много касније, Монголи су се доселили горе и доле кроз балкански регион, између Паноније, Румуније и Мађарске.
Прилично је очигледно по мом мишљењу да Јаси Плинија Старије, поменути у првој половини 1. вијека нашег дана, нико други осим овога горе поменутог.

У Птоломејевој  Географији (2 век), приказане су Јазиге, односно племе Јази на подручју између Горње Паноније и Дачије (данашња Румунија).

Да се вратимо на Серапиле

Сада када смо утврдили да Јаси Плинија Старијег, вероватно нису родно илирско племе, како се тврди Википедија, вратимо се њиховим суседима, Серрапилима. Да ли могу бити и Сарматско племе?

Књига под називом „Географски атлас: или потпуни систем географије, древни и модерни“ у књизи објављеној 1711. године у Енглеској, баш као што сугерише њен наслов, имла је за циљ да опише велики део познатог света.

Опис Србије почиње са следећим речима:

„Турци то зову Серпилати. То је раније било део Мезије и названо је Мезија Супериор (Горња Мезија), јер је Бугарска била Инфериор. Римљани су га подривали. Након проглашења царства, поседовали су их Серви, људи из Азијске Сарматије  и основали су касније царство, док га није освојио Султан Мехмет 2 “
Срби, људи из Азијске Сарматије  – или другим речима, Северни Кавказ?

Претпоставка је да се аутор ослањао на древне изворе који су били доступни у то време, укључујући и мапу Птолеми из другог века, већ објављеног на овом блогу прије (кликните да бисте увећали):
Али друга занимљива ствар у овом тексту је турско име Серпилати – очигледно палатизована форма српског. Да ли је могуће да се исто догодило и са Плинијевим Серапилима?

Да ли је могуће да су се сарматски Срби и сарматски Јаси удружили у Панонији?
Можда, односно, врло вероватно, јер Птолемеј помиње и римски град Сербинум у Панонији.

Али, вратимо се у регију Норикум, коју Плиније описује у уводном цитату. На мапи Птоломеја тог региона видимо нешто веома интересантно. Он помиње и племе Алани у Норикуму. Локација Јазига је далеко десно, у карпатским планинама данашње Румуније.
Претпостављам да не постоји никаква сумња да су Алани, (ирански дијалектички облик речи Аријани), боравили на Балкану током 2. века. Још једно племе из области Кавказа у овом региону? Али, пошто је њихова колевка Кавказ, или прецизније Осетија, зашто их Птоломеј приказује у Норикуму?

Словенски топоними у Норикуму

Још једна важна ствар је чињеница да је германска територија јасно раздвојена. Прави германски утицај у овом региону почиње после 5. века, са дефинитивним падом Римског царства.

Занимљиво је да већина аустријских градова у овој регији још увек носи словенска имена. Таквих топонима има превише за прецизан попис, али вреди споменути неке од највећих градова. Прво је Грац, познати аустријски град чија етимологија је званично везана за словански „градац“ или „градец“ што значи мали град, реч која се у древним временима односила на мале утврђене брдске обале, а не за разлику од локације тврђаве Грац.
Затим ту је Леобен, поменут први у 982. години као Љубина – очигледно повезан са словеначком престоницом Љубљана, или немачким градом Лајбницом, поменутом у 970. години, као Липница – град липа:

„Када су се баварски досељеници у 9. веку преселили у ово подручје, надмашивши и постепено апсорбујући словенско становништво које се овде населило током претходне половине миленијума, сво сећање на римски град одавно је избледело.“

Али постоји неколико проблема са овом изјавом:

Према теоријама написаним током последња два века, Словени су се доселили Балкан тек око 6. вијека. (ми смо видели пример из 1711. са различитим идејама)
Ако је пре тог времена регион био насељен Келтима (у смислу германских) племена која су се борила и ратовала са Римом, не би било много смисла имати словенске топониме на целом месту, већ наставак германских.
Ако су Сарматски Срби били присутни на истом подручју у 2. веку, говорећи осетичким језиком,  онда су погрешно уврштени и сматрани за Келте, како су у 6. веку из Пољске дошли Срби који су говорили словенски језик?
И зашто су исти словенски топоними германизовани у овом другом делу света – званично име града Лајпцига у источној Њемачкој потиче од словеначких „сорба“ (Срба) и значи „град липа“, као у случају аустријског града Лајбниц .
Да ли су Словени стварно били добронамерни када су наметнули своје топониме, само да би их изгубили неколико векова касније? Или нам недостаје велики део слика о томе?

Ово питање ће, за сада, остати без одговора.

Преузето са сајта Србске новине:

http://srbskenovine.com/serapi-serapili-i-jasi/

Category: Sloveni i Srbi - Indijanci Evrope  Comments off

Срби, староседеоци Балкана и Паноније

.

Др Борислав Влајић – Земљанички:

Ретко који европски народ има толико писаних изворних података o својој старој прошлости, a мало је њих који немају патриотску историју и историографију (државно програмирану и озваничену) као Срби.

Када сам довољно упознао историјске фалсификате сачињене код преписа, превода и тумачења старих писаних изворних података o Србима, извршене у циљу присвајања српских земаља и свега српског до крсне славе и св. Саве, закључио сам да не могу писати хронику српског крајишког села, све дотле док не сазнам историјске најстарије корене староседелачког српског народа широм бивше СФР Југославије.

Одбацио сам лажну историографију и кренуо. од анализе старих вредних хроника, са самосталним или оригиналним тумачењем, онако како је Цицерону саветовала Питија из Делфа:
,,да ће духовну славу истине достићи само ако се у животу руководи својим карактером (поштењем), a не мишљењем светине.”

Додао сам уз оригиналне податке o Србима, оригинално излагање и енергију духа у тумачењу истине и оспоравању лажи, као што учи стара универзална мудрост:
,,Aко ти рад нема енергију ватре – баци га у ватру.”

После осмогодишњег истраживања, утврдио сам из објављених списа да се старост земљорадничког народа Срба на Балкану, средњем Подунављу и приалпским крајевима, може пратити до I века пре нове ере. A према Тацитовој Историји, у којој описује њему савремене војничке и цивилне догађаје у периоду од 54. до 70. године нове ере, у
римским провинцијама оформљеним на окупираној територији Срба, идентификовао сам и показао десетак старопоседничких земљорадничких српских племена, по имену: Серви, Венди, Севери, Раци (Раси), Свеборуми (Свеби), Унди (Внди), Боји (Воји), Урби (Врби), Тоти (Тети), и она која се означавају no провинцијама (Далмати, Панони и други). 

Српске провинције, у којима стално живе једино поменута племена Срба, су ове: Панонија са Панонским Алпима, Мезија, Илирик, Далмација, Вендика на Уни, Либурнија, Вендика уз крајње северно Јадранско приморје, Рација и Норик као приалпске провинције. 
Истовремено Срби живе у западној или панонској Сарматији, као слободној држави између Дунава и Тисе.

Тацитови налази потврђени су списима доцнијих грчких хроничара, затим у потоњим хроникама Ајнхарда, Дукљанина и Порфирогенита, потом повељама владара и властеле у српским средњовековним државама: Србији, Босни са Доњим Крајем и Доњој Славонији као вазалској бановини подчињеној угарском краљу.

Порфирогенит је пет пута, у два списа, описао постојање српске кнежевине Велике Моравије, јужно од Саве и Дунава са Београдом (почетком X века), на територији пруженој од Дрине до Видина и реке Искар, докле је била граница српске провинције Мезије.

Из магле сам осветлио многе земље, државничке, војничке, верске и друге податке o Србима до краја средњег века, који су у списима видљиви и без наочара и разумљиви без посебног тумачења.

Ово сепаратно издање чини тек пети део моје довршене ineditum студије o Србима и њиховим земљама, државама, духовном стваралаштву и верском животу.
За комплетно издање нисам нашао помоћ, иако сам је писмима тражио на око 50 места.
Но, ако је хроника o једном српском селу чекала осам година истину o Србима стару “20 векова”, да би се њено писање наставило, може и готова студија o свим Србима мало да сачека,
(доброчинитељ за општу ствар ће се наћи, јер какви би то били садашњи Срби, a да не чине по старом обичају: кад једни нешто неће – други то хоће).

Читаоцу поручујем да се не љути на учитеље што га ништа од овде показаног нису научили, као ни аутора овог дела, јер ни они ништа нису научили од њихових учитеља.

Ако хоћемо да имамо неопходно потребну националну историју и историографију, истинску и непорочну пороцима фалсификатора и преписивача, морали бисмо кренути од почетка, али не са онима који су за
протеклих 100 година уништили и почетке истинске патриотске историје.

Аутор:
Др Борислав Влајић – Земљанички
(Предговор за књигу ,,Срби, староседеоци Балкана и Паноније”)
.
Линк за књигу:
http://ivoandric.no/biblioteka/Istorija/Dr.%20Borislav%20Vlajic%20Zemljanicki%20-%20Srbi%20starosedeoci%20Balkana%20i%20Panonije.pdf

Category: Strani i domaći istoričari i pisci  Comments off

Kадиз ( Саdiz, Сардис), Андалузија

Резултат слика

.

Кадиз

Шта стоји у измишљеној старој историји о том
граду?  Узмимо шпанску верзију :
„ Кадиз, сребрно буренце, три хиљаде година главни
град провинције, основали су га Феничани (Phönizier)
као Гадир, важи као најстарије насеље на Иберијском полуострву, можда целог западног света “ (Хроника града Кадиза).
Већ нам је зло! Иако је једно тачно! Са Алесиом је
Кадиз најстарији град Европе! Али даље! Основали су
га Феничани, зове се Гадир! Забога!
Феничане као народ никад нисмо имали, и да су га
основали Феничани не би се звао Гадир! Име Гадир
потиче од измишљеног грчког географа и путника
Страбо-а! Гадир је Страбоово унакажење имена Сард,
Сардр, Сардир, који је основао Сербон II, али не пре
3000 година! Према важећој хронологији, али је она
погрешна! На то ћемо се још вратити.

Резултат слика

Данашње име Кадиз је унакажено име Сард, Садр, Сардис, само је почетно слово сербско „Ц“ (С),Цард,Цардр, Цардис а
чита се као Сард, Сардр, Сардис и Сарди су Срби!

 Дакле град је назван по имену једног народа! То нам
Страбо не каже. Али Страбо познаје неки други град
као Сард, Сардр у Малој Азији, у Лики, и његов народ!
Становници Лyкијци су Срби (Страбо). Дакле! Од Цард
(Сард) Цардр (Сардр) Цардис (Сардис) настао је Цадиз
(Кадис)! Али не увек!

Нека сербска имена Сард, Сардас су се до данас одржала. Сардр, Сарда у данашњој Шпанији имамо 4 пута, а Сард, Сардас 2 пута…, Један Садр, Сардас се налази у Арагонији код Сабинонинго-а, а Сабинонинго и Цартиране
(Сартирана) су Србија, Арагон је Царагон (Сарагон),
Србија, са главним градом Царагоца (Сарагоса),
Србија, данас Зарагоза и он лежи на реци Ибар! Ибар
као сербско име реке налазимо у целом старом свету,
а у Србији још и данас. Ова река Ибар се данас зове
Ебро! 20 км. од Зарагоза-е (Србије).

.

Зарагоза (Сарагоса)

Резултат слика

.

Изнећемо наше мишљење и о оснивачу града Цард,
Цардр, Цадис, данас Kадиз-а. То је Сербон II!

Сербон II је други освајач света, у митологији он је Херакле,
Херкул, Дионис, Одисеј…, Њега смо у нашим
досадашњим делима подробно описали, сада само
укратко у вези са данашњим градом Kадиз. Са својим
освајачима он је преко Мисира (Miessir-a, Египат) и
североафричке обале доспео до мореуза између
Африке (Африка се тада звала Либyа) и Европе, где је
с обеју страна дигао Сербонове стубове и с европске       стране основао насеље.

Наши састављачи историје Сербонове стубове називају „Херакловим стубовина“ а насеље које је Сербон II основао Сард, Сардр, Сардис – Гадир. Овде опет видимо не само
фалсификовање историје, већ радикалну измену
историје овог града и његовог народа. Прво
изопачење имена данашњег Kадиз-а су спровели
Страбоови проналазачи, највише пре 400 година,
Они су одлучили да је Страбо „грчки“ географ,
историчар и путник II. века пре н.е., који треба да
описује тадашњи свет, да унаказује сербска имена и
да „проналази“ нове народе, исто тако како
проналазач Славена Орбини и описивач Славена
Константин Порфирогенитис!

Тако је сербски град Сард, Цард, Царди, Цардис добио грчко име Гадир, Гадес (уместо „Ц“, „Г“, а сербски народ Пиринејског полуострва имена: Бетис, Турдуки, Луситани, Ветонес, Ареваци, Цантабари, Кардли, Астури.

Миленко Николић,  Stiftung,

Задужбина Миленка Николића.

ЈОШ О ИСТОРИЈИ  АНДАЛУЗИЈЕ:

Kордоба (Cordoba, Сордоба) Андалузија

Category: Nepoznata istorija Srba  Comments off

Стефан Војислав Војислављевић

Србија пре Немањића:

Стефан Војислав Војислављевић  (1018 – 1043)

Фотографија корисника Историја Срба од настанка до 1945.године

.

Династија Војислављевића је владала у Дукљи, једној од српских држава у раном средњем веку. Пре него што је Дукља потпала под византијску власт, против које се побунио Стефан Војислав, Дукљом је владао Јован Владимир. Владари из ове династије били су:
Стефан Војислав (1035 – 1050)
Михаило I (1050 – 1077)
Константин Бодин (1081 – 1101)

Након смрти Константина Бодина, Дукља је запала у стање политичког расула. Летопис попа Дукљанина, једини извор за прилике у Дукљи овога времена, набраја велики број владара што само одсликава политичку нестабилност, а не одражава стварну смену на престолу.

Михаило II, Бодинов син 

Доброслав, Бодинов полубрат 
Кочопар (1101-1102, Краљ Дукље, Рашке, Захумља, Травуније и Неретљаније) 
Владимир (1102 – 1114, Краљ Дукље, Рашке, Захумља, Травуније и Неретљаније) 
Ђорђе (1114 – 1118, Краљ Дукље, Рашке, Захумља, Травуније и Неретљаније)

Порекло Стефана Војислава, могу се наћи и код византијских хроничара, који Стефана Војислава називају Травуњанином Србином. Сматра се да је Војислав рођен крајем X века и да је око 1019. године преузео власт у Дукљи као византијски вазал. Након смрти Романа III Аргира (1028 — 1034) 11. 04., Војислав је, највероватније наредне године, збацио византијску власт. Повод се може наћи у политици новог цара Михајла IV (1034 — 1041) коју је водио његов брат евнух Јован Орфантроф. Он је драстично повећао порезе и намете, који нису пунили само државну касу већ и џепове самог Јована и његових рођака. Поред тога он уводи словенском становништву да плаћа порезе у новцу, уместо дотадашњег плаћања у натури што доводи до великог револта међу Словенима, који ће на крају резултирати отвореном побуном. Међутим, Војислављев отпор је брзо савладан и он се већ 1035./1036. године нашао у Цариграду, као византијски заробљеник, а управу над Дукљом је преузео Теофил Еротик.

Крајем 1037. или почетком 1038. године, он успева да побегне из затвора и да се врати у Дукљу из које је потиснуо византијског намесника Теофила Еротика, о чему сведочи запис Јована Скилице:„… Стефан Војислав, архонт Срба, који је био пре кратког времена побегао из Цариграда и заузео земљу Срба, протеравши оданде Теофила Еротика“Током зиме 1039./1040. године, један византијски брод се због олујног ветра насукао у Дукљи, а његов товар, који је чинило 10 кентерија злата (7.200 златних номизми), је Војислав задржао за себе. Византијски цар је ово искористио као повод за напад на Дукљу и у пролеће 1040. године је послао на Војислава војску предвођену Георгијем Пробатом. Међутим, његове снаге су се загубиле на непознатом терену, што је Војислав искористио и потпуно их разбио.

Унутрашњи немири у самој Византији и нова словенска побуна у Поморављу која је букнула 1041. године под вођством Петра Дељана, онеспособили су привремено Византијско царство да понови напад. Међутим, словенски устанак пропада сам од себе још исте године, а већ наредне године на византијски престо седа Константин IX Мономах (1042 — 1055) који у јесен исте године наређује драчком стратегу Михајлу напад на Дукљу.

Византијска војска се од Драча упутила према Скадру и Бару нападајући Дукљу са југа, док је византијским вазалима рашком, жупану, босанском бану и захумском кнезу Љутовиду наређено да са својим одредима нападну са севера. Пред јаком византијским снагама, Војислав се повлачио избегавајући борбу и препуштајући им територију, тако да су Византинци без борбе пролазили Дуљкљом, палећи, пљачкајући и робећи, улазећи све дубље и дубље у зетске кланце. Иако се није упуштао у борбу због очигледне византијске бројчане надмоћи (савремени извори наводе цифре од 40.000, па и 60.000 војника, које се оне данас сматрају претераним, али се византијска бројчана надмоћ не доводи у питање), Војислав је са својим снагама запосео високе чуке и врхове кланаца којима су Византинци пролазили. Када је проценио да је скупио довољно плена и заробљеника, Михајло је наредио да војска крене да се враћа из унутрашњости Дукље ка приморју.

.

Славна победа Војислава над Грцима

.

Путања којом су се Византинци враћали, ишла је кроз уске пролазе које је од раније држао под контролом Стефан Војислав. У изненадном ноћном нападу Војислављевих одреда на византијски логор у планинским теснацима, византијске снаге су потучене до ногу, а током борби је страдало седам њихових заповедника (стратега). Он је овом победом, успео да сачува независност Дукље, чиме је она постала прва држава која је успела да избори своју независност од Византије, као и да прошири своју власт на околне српске кнежевине (Травунију и Захумље) које су до тада биле византијски вазали. У знак сећања на ову победу, у Црној Гори се датум битке прославља као дан војске Црне Горе.

Стање непријатељства према Византији је настављено до краја Војислављеве владавине тј. до средине XI века. Након његове смрти, дошло је до унутрашњих борби око власти међу његовим синовима, из којих је као победник изашао Михајло. Има оних који сматрају да му је победу у том рату донела византијска подршка, пошто је он почетком своје владавине признао врховну власт византијског цара (око 1052. године), након чега му је додељена византијска титула протоспатра.

Извор:

Србија пре Немањића, 7. део: Стефан Војислав Војислављевић(1018 – 1043)

Category: Nepoznata istorija Srba  Comments off

Kордоба (Cordoba, Сордоба) Андалузија

.

 Миленко Николић:

Најстарија историја Андалузије

.

Историја Андалузије је обичан конструкт у којем ништа није како треба! Као пример за то узећемо историју Кордобе.

Већ је у IX. веку према важећој хронологији, заједно са Палермом, Kордоба је била културни град Европе. Овај град се данас назива Цордоба и пише се са сербским „Ц“ (С). А како се данашњи град Цордоба звао у нашој исфабрикованој старој  историји? У Пидаловој историји Шпаније овај град се зове : 1. Corduba (Сардуба) – од 218 – 133 пре н.е. Том II, 1, стр. 300, 44, 46. 2. Corduba (Сордуба ) од 154 – 000, Том II, 1 стр. 85, 414, 3. Cordoba ( Сордоба) од 12 – 7 н.е., Том II, 2 стр. 90, 383, 92. 4. Carduba (Сардуба) за време Римљана, Том II 2, стр. 50 и Том II 1 стр. 415. 5. Cordusa (Сордуса) Sorbusa (Сорбуша) – ( види слику бр. 2 – 3).

Сваки пут се слово „Ц“ чита као сербско «С»! Према томе се данашњи град Кордоба у старини звао Сордоба! Да ли све ово може да значи нешто друго него Србија?

  1. Насељена већ у предисторији, Кордоба се појављује у историји када су се њени житељи прикључили војсци Картагињана под Ханибалом, који је кренуо на Рим 206. г. ст. ере. Римљани су освојили насеље које су повремено проглашавали главним градом провинције Hispania Ulterior. Ту је била домовина римских научника…, Луканија и песника Сенеке који је рођен у Кордоби (владајуће учење).

  2.  После Пунских ратова претор Клаудије Маркел 169. г. ст. ере оснива Кордобу и Колонија патриција постаје главни град римске провинције Баетика[1] (Jan Gympel, Geschichte der Architektur: von der Antike bis heute, Könemann, 2005.)

Уз 2 : Нисмо имали Пунске ратове, нити „Пуне“ као народ! Али смо имали народ „Пани“ сербске обожаваоце бога Пана, који су живели на северноафричкој обали и на Пиринејском полуострву, због чега се њихова земља звала Панија, данашња Шпанија. Социјални слој „патриција“ је нова измишљотина, као и претор Клаудије, пре свега римска провинција Баетика и све друго што је у вези са Римљанима и Римским царством.

Западни Готи, који су владали Кордобом, после пада Римског царства 572. Године, остају без видног утицаја. Сасвим је другачије са Маврима. Они су 711. започели свој освајачки поход и око годину дана после тога Кордоба је била део огромног арапског царства. Испочетка је град неколико деценија био под влашћу калифа из Дамаска (важеће учење). …Изумитељи историје овде нису претерали. Они су само створили конструкт у коме нема ниједне тачне реченице.

  1. Коментар уз 1 : Ханибал, Римљани са њиховим сеобама, римски научници Луканиус и песник Сенека, наводни римски писац, писац Ренесансе (Christoph Pfister, Die Matrix Der Alten Geschichte, Dillum, 2006)[2], као и провинција Хиспаниа су све измишљотине после 1500. године!

Уз 3 : Нисмо имали ни Западне, нити Источне Готе! Готи су Гети, сербски ратници у Европи и на северноафричкој обали. Нисмо имали ни Римљане, као ни Мавре, а Арапе тек 1000 година касније.

Сада наша историја није само противуречна, већ постаје и преварантска .

more »

Category: Sloveni i Srbi - Indijanci Evrope  Comments off

Мистериозна тврђава Маглич

Резултат слика

.

Неки долину Ибра називају Долином краљева, други Долином векова, а они романтични је називају и Долином Јоргована.

Замислите зелено брдо овенчано круном од камена. Звучи прилично запањујуће, зар не? Не само да звучи, него заиста и ИЗГЛЕДА запањујуће!

На 20 км од Краљева, налази се Маглич, величанствена средњевековна утврда из 13. века, смештена на самом врху брда, само 100 м од клисуре коју формира река Ибар правећи оштру окуку око подножија брда.

Тврђава Маглич, својеврсни српски Камелот, безбедно је ушушкан у топлом загрљају централне Србије. Међутим, оно најинтересантније у вези Маглича није сам његов изглед или локација, већ његов мистериозан настанак.

У пролеће, ова немањићка утврда изазива дубока осећања код радозналаца који висећим мостом пређу изнад запенушаног Ибра, попну се стрмом стазом до тврђаве и виде невероватну слику разбокореног јоргована који избија из јалове монолитне црне стене, на којој је подигнута највиша и најмоћнија кула.

Расцветали жбунови су и својеврсни путолази до врха Столова, чије је право име Камариште или Равни сто. Ово старије име је вероватно сачувано из претхришћанског времена, као и назив Троглав за планину с друге стране Ибра. Тада су на овим висовима у народној машти столовала стара словенска божанства, а доцније су древне легенде најчешће прилагођаване Светом Сави, о чему сведочи низ топонима у Ибарској клисури.

У тој причи се такође појављује Маглич, који је још загонетка за науку. Наиме, замак чије остатке данас видимо подигао је архиепископ Данило Други, српски племић-монах, архијереј, ратник, државник и књижевник, моћан и поштован на дворовима Немањића у 13. и 14. веку. Носећи и мач и мантију, био је командант одбране Хиландара и десна рука краља Милутина.

Међутим, археолшка истраживања су показала да је пре Даниловог постојало и старије утврђење сазидано на овом суровом месту. Према остацима керамике из тог старијег града, сличних онима пронађеним у тврђави Рас, поједини научници претпостављају да је Маглич могао да сазида Стефан Првовенчани, као заштиту срца српске државе од продора Хуна и Бугара, из поморавске равнице.

Освајање тврђаве на јуриш или опсадним справама је било немогуће са стрмих падина под којима тече Ибар и из дубоке клисуре речице Маглашнице. За спречавање брзог упада с једине стране, која је пружала прилику за такав напад, са врха Мали сто изнад Маглича, стена на којој је замак саграђен пресечена је јарком, глатких ивица као да су направљене једним ударцем дивовске оштрице.

Ко стане у тај просек широк 20-ак метара и дубине до десет метара, остаје затечен величином тог подухвата, који би био тежак и с данашњом технологијом.

Разлог таквог напора вероватно је био и то што је Маглич стражарио над данас заборављеним пешачким и караванским путем, који је спајао Немањину белу Студеницу, мајку свих српских манастира, са пурпурном Жичом, коју је Првовенчани подигао као седиште независне националне архиепископије. У случају напада на њу, том стазом коју користе и даље планинари, монаси и народ, стизали су за око три сата хода до безбедног и неосвојивог града.

Сродна слика

more »

Category: Zaveštanja predaka  Comments off

Заборављени свадбени обичаји код Срба

ЗАБОРАВЉЕНИ СВАДБЕНИ ОБИЧАЈИ…

У прошлости је свадба, један од најважнијих народних обичаја, била условљена читавим низом летњих и јесењих пољопривредних радова који су се морали завршити да би се припремило сватовско весеље.

 Од давнина постоји обичај да се у јесен, по завршеним сеоским пословима, млади венчавају. Обичаји везани за свадбу задржали су се више у селима него у градовима, иако се и на селу смисао тих обичаја углавном заборавио, а остало је само оно свима познато „ваља се“.

Пре саме свадбе код Срба постоји читава процедура припреме, коју прати сијасет обичаја. Обичаји варирају у различитим крајевима, но ипак постоје они који важе на читавој територији где живе Срби.

За најпогодније дане сматрају се недеља и четвртак, ређе субота, али никад среда или петак. Свадба се никад не заказује у време божићњег, ускршњег или неког другог поста.

Упознавање и прошевина

Обредним играма званим „Лазарице“, које су имале изузетну социјалну улогу у друштвеној заједници Срба, као врсте женске иницијације, девојке су упућивале поруке да су спремне за удају, а помињањем „јунака нежењеног“ у лазаричкој песми вршила се идентификација момака спремних за женидбу. Некада су се девојке и младићи састајали на црквеним зборовима (саборима), или на пољским радовима, и кришом разговарали. Када би се двоје младих загледало једно у друго, младић би девојци поклањао јабуку.

Ако девојка прихвати дар, значи да жели да пође за њега. Тада младић обавести своје родитеље, а они почну да се распитују о њеном пореклу, о породици, статусу итд. Пре ступања у брак су посредовали родбина, рођаци, пријатељи и познаници, то су биле наводађије или проводаџије. Уколико се млади заволе, онда се иницирају људи из ближе или даље родбине, како би посредовали између двоје младих и њихових родитеља све до коначног пристанка приликом просидбе. Међутим, некада се дешавало да се млади и не познају, већ се брак уговара искључиво преко посредника.

Девојка није могла сама да одлучи за кога ће поћи, већ је одлуку доносио њен отац. Када има више браће и сестара, важио је ред удаје и женидбе. Млађа браћа и сестре су морала да чекају да се најпре ожене и удају старија браћа и сестре. Било је незамисливо да се тај ред поремети и доводило је до тешких поремећаја породичних односа.

То се никада није дешавало путем споразума и договора, већ отмицом.

На испрошњу девојке долазили су момак, његови родитељи и кум. Они од куће носе најчешће ракију, прстен и милошту. Када дођу, прво питају оца да ли у кући има девојку за удају. Ако има, онда они улазе у кућу и кроз причу просе девојку. Девојка не сме да буде у истој просторији са просцима, већ улази тек када је испросе, тј. када се договоре са оцем. Тада их она накити пешкирима и марамама.

Давање руке“ од стране оца је радња којом се потврђује пристанак, после кога нема одустајања, нема измена одлуке, нема „гажења речи“. У супротном, то би била тешка увреда за момка и његову родбину.

По просидби, верени момак и девојка се могу састајати, ашиковати и упознавати само у присуству неког из најближе родбине. Запрошена девојка не сме више излазити сама или са другарицама и ићи по саборима, свадбама или игранкама, поготово не у ноћним сатима. Излази само у пратњи неког из своје ближе родбине.

Дан свадбе

На дан свадбе младожењини гости одлазе по младу, где их дочекује младина родбина. Испред младине куће на врх дрвета се окачи јабука, па док се она не обори младожења не може ући у младину кућу. Некада је био обичај да се младожењини гости ценкају за младу, тражећи новац, али је 1846. године кнез Александар Карађорђевић издао наредбу: „Искање и давање новца и злата за девојку укида се као обичај противан достојанству човечијем“. Обичај је тако укинут, а данас се само збијају шале, па када младожења стигне са рођацима по девојку, онда се неко из његове пратње који има највише смисла за хумор ,,као” ценка за девојку, а младини са друге стране не дају девојку.

more »

Category: Zaveštanja predaka  Comments off

ВЕЗА СРБА СА ТРИБАЛИМА …

Стећак из Бакића или ”Разбијање змајевих јаја”

Змај и вепар

На централном делу стећка са све четири стране је уклесана ”глава неке дивље животиње”, која као да има тело змије и поред које видимо нешто налик на половину јајета. Неки ”бошњачки истраживачи” су закључили да је у питању змај са огромним очњацима, који се тек излегао из јајета. На први поглед би се многи сложили са тим. Они који се држе приче како је на том месту Твртко рањен у лову, сматрају да то може бити само глава вепра.

Маштовити ”бошњачки стручњаци” су закључили да се из јајета испилио змајић са једним закржљалим крилом. Ту теорију потврђују тако што змајића повезују са Дачким змајем који, узгред речено, нема уопште главу змаја него вука (више речи о томе ће бити у неком од наредних текстова).

Јаје је симбол живота и рађања, а змај је симбол времена… АЛИ, да ли ми заиста видимо јаје и змаја. Одговор је НЕ!

Објашњење је простије. Стећак је подељен у четири целине, које могу да представљају четири годишња доба. Кугла на врху није турбан и нема везе са нишаном. Кугла на врху представља сунце. Пирамида, односно троугао се појављује код свих древних цивилизација и представља бога-створитеља свега на земљи. Као симбол са истим значењем постоји и данас. Симболи времена нису пита коју је Твртко понео у лов, него представљају пролазност овоземаљског живота и вечни живот на небу. ”Закржљало крило змаја” је плашт какав можемо да видимо на свим србским грбовима, као и грбовима неких европских породица. ”Половина јајета” је такође део грба и није никакво јаје него штит. Глава вепра је стилизована кацига која је исклесана са намером да покаже припадност и несумњиво је да показује припадност Србима (Трибалима).

Глава вепра је стилизована кацига која уједно показује племенску, да не кажем националну припадност јер нације, у данашњем смислу речи, настају тек крајем 18. и почетком 19. века. ”Змајев реп” је плашт, ”Половина јајета” представља штит, а као примере сам поставио слику испод.

Стећак се налази у селу Доњи Бакићи. Бакићи су једна од најугледнијих срењовековних, србских племићких породица у Босни. Стећак је дубоко у земљи и због своје величине није никад померан, мада су имали намеру да га преместе у сарајевски музеј. Није истражено да ли је неко сахрањен под овим стећком, али ако и јесте, то је несумњиво неко од ове племићке лозе. Намерно кажем лозе, јер се тиме враћам на почетак текста и подсећам читаоца на симболе лозе и грозда, тј. на реченице из Јеванђеља.

​Стећак нема никакве везу са Твртком. Нажалост, нико није извршио процену старости, али се претпоставља да је настао крајем 15. или почетком 16. века. Заблуди доприносе и неки историчари који упорно покушавају да нам наметну причу, како смо тобоже све преузели од неке Византије или неких тамо староседелаца. Ништа своје нисмо имали па смо решили да на стећцима копирамо њих, не знајући чак ни значење тих мотива. Зар је могуће да не виде континуитет србског народа на овим просторима? Ако они не виде, СРБСКИ је ту да их подсети, а ви делите овај текст, нека им боде очи и нека их нервира.

Србски грбови: Званична србска историографија и даље не виде везу Трибала и Срба.

Грбови градова и општина у Србији:
​Крагујевац, Вождовац, Барајево, Топола, Велика Плана, Лапово, Лајковац

ИЗВОР:

Одломак текста са сајта:

С.Србски
​srbski.weebly.com

Category: Zaveštanja predaka  Comments off