KIMERI (Kimerci, Cimerijci, Simerijci, Simbri, Srbi)

.

Profesor Rаdivoje Pešić nаvodi podаtke iz Velesove knjige:

“Morаmo priznаti dа o Kimercimа ne znаmo mnogo”.

U vezi objаšnjenjа ko su Kimerci, R. Pešić nаvodi tri mogućnosti:

* dа su živeli u Ukrаjini, potisnuti od Skitа u VII veku pre Hristа

(sа ovim podаtkom približаvа se Herodotu – VII 20),

mаdа nisu iste polаzišne ni ishodišne oblаsti u pitаnju;

* Kimerce nаlаzi “locirаne nа levoj obаli Elbe”

(o ovim Kimercimа nа Elbi Herodot ništа ne piše,

аli trebа uzeti u obzir dа Herodot nije mogаo dа u svemu bude u prаvu);

* Nаlаzi Kimerce kаo deo sumerske civilizаcije.

(premа dostupnim izvorimа i to je nejаsаn podаtаk).

Međutim Pešić beleži podаtаk iz Velesove knjige:

Nаši oci su bili Kimerci“.

No, još je zаgonetnije ovo:

Bili su Kimri (Kimerci) oci nаši, i ti su potresаli Rim,

a Grke su rаsterаli kаo preplаšene prаsiće“.!


Strabon: “Na okeanu ( Severnom – Srbskom moru), žive među drugim narodima Cimbri – Srbi, ( zemlja Cimeria, Simerija, Kimerija )” (VII 291s).

(Predpostavlja se da je pisac Robert Ervin Hauard ovde našao inspraciju za svog čuvenog junaka Konana Simerijanca- varvarina).
Mela, P.:  Na ovom Jutskom – Kimberijskom (Srbskom) poluostrvu žive Cimbri i Teutoni “(III32).
Plinije: “Druga grupa su Ingueoni, koji se sastoje od Cimbra, Teuton i plemena Kata”. (Ovdje Plinije misli na Cimbre i Teutone na Šlezvik-Holštajnskoj zapadnoj obali (14/99).)
Tacit, K.: “U ovom zaljevu Germanije žive pored oceana Cimbri (Srbi)” (Njemačka 37).
Plutarh: “Od početka 1. stoljeća poslije Hrista, Grci i Rimljani poluotok na Sjevernom okaanu zovu Kimbersko (Srbsko) “, (Marius II).
Plinije: “Sjeverni ocean (sjeverno srbsko more) je većinom plovno … do Kimberskih planina“.
August Cezar: “Moja flota jedri preko Oceana od ušća Rajne, pri izlasku sunca do područja Cimbra” (Monumentum Ancyaranum S.26, 65,14 f M).


C. J. L.: “O natpisu nađenom kod Miltenberg na Majni: u području Teuton (VIII 2,1 n. 6.610). ”
“O dvjema pronađenim kamenim pločama s natpisom: Kimberskom Merkuru” (VIII2, 1n. 6.404 i 6.605).
“Kod Heidelberga je pronađena kamena ploča sa posvetom: Kimberskom Merkuru” (VIII2 0,1, n. 6.402).
“Kamena ploča s posvetom u Majncu, možda u Obernburgu na Majni: Kimberskom Merkuru” (VIII2 0,1 n. 6742).
Strabon: ”Kimberijci posjeduju još 17. god prije Hrista zemlju u kojoj su ranije živjeli; oni poslaše Avgustu kotao kao poklon, koji je kod njih svetinja, i zamole ga za prijateljstvo i amnestiju, za ono što se ranije dogodilo “.
Esti (Baltički Srbi) govore slično Britancima, što znači kao i Elevoni / Suevi / Serbi na donjoj Odri.”
“Esti stoje pod Suebskim(Srpskim) kulturnim utjecajem, i politički pripadaju Suebiji (Srbiji)”.
“… Narod se zove hibri, Cimbri, Liguri, Lugi”.
“… Hibri su Cimbri (Simbri / Srbi), opet Liguri su Lugi, zemlja Ligura / Ligurenland”.
Plutarh “Ambroni pripadaju Cimbrima“.
Plinije: “Ovdje je Cimberland, zemlja Cimbra, Srba (Srpska zemlja)”.
Štihennot, D.: “Vendi, pomorski narod izazva dorsku-etruščansku selidbu”.
“U imenu Srba, po grčkom Cimbri, po latinskom Cimbri, po galskom Sembi, po Nestoru Severi, Sabiri, Severijani, treba tražiti prevodne smisao Normana iz Sjeverne Srbije;

Norge – Riga, Normane; odakle latinski Norikum(Norik) znači- alpska Srbija; Norčije – Skandinavska Srbija “.

Plinije spominje na Baltiku Sabe (Srbe) “.
“U Italiji su živjeli Sabini ili Sevlijani (drugi nazivi su Savini, Serbeli, Sibelini i Suelti)”.

“Suevi su Srbi. Sueoni, Simion, Suioni, Sitoniju su također Srbi. ”

“Istočno od Kimberlanda su živjeli Saumi (Sembi, Sambenland, Samogita), Kuri i drugi”.
Veljtman, A.F.: “Po svim predanjima, bajkama i mitovima, u osnovama povijesti Sjevernih Srba već postoji veliko carstvo Hundaland-Hundigialand, to je područje Saske gdje su bili Seči, Saki, koji su živjeli u velikom Lugu Germanije. Veneti su Vendi, kako su Germani zvali Srbe“.
… Itd …

Autor istraživanja Milenko Nikolić do sada je objavio “Testament Aleksandra Velikog“, “Antička Srbija 1 i 2“, “Srpska svetinja iz Kvenke“, au pripremi su: “Naše pismo” i “Rana hrišćanska umjetnost i njeno pismo”.

Ova djela Milenka Nikolića, tiskana dvojezično na srpskomi njemačkom, uvrštena su u fond Sveučilišne knjižnice u Kölnu, kao i Karlsruhe katalogu.

.

POREKLO  IMENA  KIMERI

Jedan od važnijih Jafetovih sinova, iz Izoroda, je Gomer, koji ima i tri svoja sina. Ovo
nam odmah govori da je zemlja Gomerova jedna od važnijih zemalja. Što se tiče određivanja
mesta zemlje Gomer, u tome ne nailazimo ni na kakve prepreke ili neslaganja, to je Frigija.
Samo ime Frigija, ili tačnije Frugija, je maloaziski oblik imena Brugija, to je zemlja
brugijskog plemena po kome je dobila svoje ime.
Biće da je prvi vladar u ovoj maloaziskoj zemlji bio iz plemena Bruga, pa je ime ovoga plemena dato novoj kraljevini.

O poreklu ovoga imena i kako je došlo do njegove promene možemo se osloniti na Herodota. “Frižani, kažu Makedonci, zvali su se Brižani (Brugi) sve dok su živeli u Evropi, dok su bili zajedno sa Makedoncima, a kada su prešli u Aziju, sa promenom zemlje promenili su i ime u Frige.“(
39.V11.73) I još na jednom drugom mestu Herodot potvrđuje da su Frigi makedonski Brigi. Prema Herodotu promena imena je bila od Brigi na Frigi ili tačnije od Brugi na Frugi. Dvojnost ovoga imena, prvo Brugi i potonje Brigi, ističe i Milan Budimir. (73) Otuda i dvojnost maloazijskog oblika ovoga imena, kao Fružani i kao Frižani. Pod uticajem grčkog jezika preovladao je oblik Frigija i Frižani. U ,,Izorodu” Frigija se naziva Gomerom, a zašto je to tako objašnjenje nalazimo u asirskim zapisima.
Ragozin kaže: asirski zapisi pominju narod “Gimeraj”, što su KIMERI, odnosno jevrejsko Gomer. Asirski car Esarhadon (b81 – 668 god. s.e.) beleži da je odbio napad i porazio “Tiuspa Gimeraj”- a, koji je poginuo u borbi i sva njegova vojska mačem uništena. Mesto ove bitke je najverovatnije bilo severno od Kilikije. “Gumiraj” je asirsko ime za jedan lutajući narod, koga obično pominju kao Kimere, a taj narod, kao i Medi, pripada različitoj rasi od onih o kojima smo govorili. To je rasa naroda kojoj i mi sami pripadamo, kaže Ragozin. (14.st.337) Ragozin ovde misli na arijevsku rasu. Nesumljivo je da je jevrejsko ime za Frigiju, Gomer, nastalo od asirskog “Gumiraj” i u tome se svi zavetoslovci slažu. U prilog ovome govori i prisustvo Kimera u Frigiji, za koje se obično misli da su došli kao osvajači sa severnih obala Crnog Mora. U vezi sa time Ragozin kaže: Vrlo je nepouzdano da su Jevreji imali ikakvog znanja o Kimerima iznad Crnog Mora. Kasnija istraživanja pokazuju nam da, kada oni govore o Gomeru i njegovim sinovima, oni u tom slučaju misle na narod trako-frigijski sa predela južno od Crnog Mora, kome ovi Kimeri takođe pripadaju … koji su došli kao osvajači. Oko 730 godine s.e. Kimeri su razorili grčku seobnu Sinop; osnovanu kratko vreme pre toga u zemlji koja je kasnije poznata kao Paflagonija. Teušpa je poražen od Esarhadona negde u Kapadohiji. (14.st.3b9) Sve nas navodi na zaključak da je Teušpa poražen negde na istočnoj granici Frigije.

Za Jermeniju Herodot kaže da je ona frigijska naseobina. Ako je to već bio slučaj sa Jermenijom, onda nema nikakvog razloga da se ne veruje da su Frižani imali naseobine i na severnim obalama Crnog Mora, na kojima se pojavljuju Kimeri.

 

Dr Niko Županić: ,,SRBI PLINIJA I PTOLOMEJA”

http://fr.scribd.com/doc/101357455/Dr-Niko-Zupanic-Srbi-Plinija-i-Ptolomeja#scribd

 

Prvi pomen Kimera nalazimo kod Euzebija, koji kaže da su Amazonke i Kimeri upali u Aziju 1076 godine s.e. (Misli se na Malu Aziju). (3.st.418) Herodot kaže da je postojbina Kimera bila na reci Dnjestru. (39.IV.11) Zatim kaže da su Kimeri došli duž obala Crnog Mora i naselili se na predelu Sinopa. Kimeri se pominju dosta često u Maloj Aziji i u kasnijim vremenima. Sve nam to jasno govori da su Kimeri bili prisutni u Frigiji u raznim vremenima. Pa i pored toga nema nikakvog dokaza da su u Frigiji postojala dva različita naroda. Što znači da su Kimeri i Frižani bili isti narod sa dva različita imena ili u najmanju ruku dva sasvim srodna i gotovo istovetna naroda. Predeo Dnjestra, gde Herodot stavlja postojbinu Kimera, bio je naseljen od Serba još u vreme imestva, ako ne i ranije. Ime kimerskog vođe, poraženog od cara Asarhadona, Tiušpa ili Teušpa, nastalo je od imena serbiskog boga Teuta.

HHarlbat kaže za Gomere da je to narod koji su Asirci nazivali “Gimiri”, a Grci “Kimeri“; njihovo ime se zadržalo u imenu Krima, “Krimea”, gde je bila njihova najstarija postojbina. Od njih su Kimbri sa kojima su Rumljani ratovali i Cymry preci Velšana i Iraca. Keltska rasa, kojoj pripadaju i Fruzi (Francuzi), potiče od ove porodice. (8.ST.2.3) Neki misle da su se Kimeri raselili po Evropi od 2200 do 1500 godine s.e. (5) Vels kaže: “Stari stanovnici ovih naših ostrva, Britanci, bili su takođe potomci Gomerovi. To je van sumnje.” (31 .st.55) Velšani se i danas nazivaju Kumero, Cymro, Kumeri, a njihov jezik zovu Kumeraeg .(31.st.55). Jutland je bio poznat starim piscima samo pod imenom Cimbrica Chersonosos. (31.st.54) Rože de Beloke (Roget de Belloquet) daje ovakav zaključak: “Nalazeći u imenu Kymru, Kymmri, obeležje Velšana, neosporni ostatci keltskog stanovništva Britanije, ime blisko Cimbros, naučnici nisu nalazili nikakve teškoće da prihvate da su Kelti Albiona i Gali-Belgi, čija su bili seobna, u stvari jedan isti narod sa Kimbrima i da su sledstveno potomci Kimera potisnutih od Skita..” U opisu Mariusa i njegovih dela Plutarh kaže da su Kimeri bili stigli do obala Baltika i odatle su upali u Galiju. Čaild kaže: Kimeri su Arijevci srodnici sa “Tračanima. (60.sg.19b) Kod Kljakića ce nalazi ovaj stav: Kimbri i svi oblici ovoga imena, koji se javljaju u M. Aziji i na istočnom Helmskom Poluostrvu, u oblasti donjeg Dunava i Dnjestra, su u stvari Simbri, Imbros od Simbros, su u vezi sa korenom reči sebar, opšteslovenski: Simb(e)ro od čega je nastalo i ime grčkog Hermesa. (129.st.7b) Stefan od Vizanta kaže da je Hermesovo obredno ime bilo “Imbros“. (.4) Budimir je ovo doveo u vezu sa starosrbiskim “Simbpa”, što znači saveznik, drug. Na novogrčkom je “Sembros” i na arapskom “Sember” (i danas postoji Semberija u Bosni). U navedenom slučaju kod Kljakića: Imbros = Simbros, imamo jedan dokaz više o izostavljanju početnog slova ”sima” kod imena srbiskog porekla.

Takvih primera ima još dosta. Kimeri su bili Tračani, odnosno kako Strabon kaže: “Kimeri koje zovu takođe Treri. … Treri su kimerski narod. .. Treri suTračani.” (132.st.1b1) U vreme kralja Sitalka (oko 429 godine s.e.), susedi Trivala koji su bili na predelu između Dunava i Homolja, bili su Treri. (132.st.1b2) U objašnjenju Strabona, Goselin kaže da su Kimbri živeli na Chersonose Cimbrique, danas Danska. Teutoni su deo Kimbra. (86.II.65) Strabon kaže da su Kimbre Grci nazivali Kimerima. (86.III.17) Zatim kaže da su kimerske žene sledile svoje muževe u bojevima i za vreme borbe udarale u gočeve prikačene na kolima i tako stvarale strašnu buku. (86.III.19) Dobro je poznato da su serbiske žene sledile svoje muževe na ratnim pohodima. Josif Flavius naziva Galate “Gomeritima”, Herodot pominje narod Kimere, a Plinije pominje grad “Kimeris” u Trojadi. (31.st.49) Za Ben-Gorjona (jednog učenog Jevrejina ), Franci su Gomeri. (2.I.K.IV.IX) Franke i od njih, bar po imenu, nastale Francuze, Srbi su zvali -Fruzima, što doslovno znači Frižanima. Drukčije ime za Franke nije postojalo u srbiskom jeziku. Narod Fruzi i zemlja Fruška su srbiska imena za Franke i Franačku kao i za Francuze. Za Francusku srbisko ime je Rodanija. Francuzi i Francuska su nemačka imena, koja su uvezena kod nas. Srbi nemaju “Francusku Goru” nego imaju Frušku Goru. U vreme Nemanjića nije postojalo drugo ime za Francuze do – Fruzi. Ovo srbisko ime za Franke se potpuno poklapa sa svedočenjem Ben-Gorjona. Kod samih Franaka je postojalo verovanje, i oni su to naširoko iskazivali, da su poreklom od Trojanaca i jednom svom gradu u Rodaniji dali su ime Troja; taj grad se i danas tako zove. U prilog njihovih iskaza može se uzeti i činjenica što pojedini, od prvih poznatih franačkih vladara, imaju srbiska imena.

Džozef Mede kaže da su Grci nazivali Galate: “Galate” i “Kelte” i da je grčko “Kelte” isto što i Kimbri, koji se u Britaniji nazivaju Cumrah. Za Germane Diodor kaže da su poreklom od Kimera, a Jevreji ih nazivaju “Aškenazim”. Ime Gomer je sadržano u imenu Kimbri i oni se sami nazivaju Germen, što znači Gomerani. Od “Gemren” ili “Germen” Latini su napravili Germania; -en je germanski svršetak za množinu i lako je od Gomer napraviti Gemren, kao od Brother – Brethern. (35.st.283)

Germani, ili kako se oni sami nazivaju “Germen”; što je mala razlika od “Gemren” ili “Gomren”; a ovo poslednje je lako sažimanje od “Gomeren”: svršetak na -en je množina u nemačkom jeziku i od jednine Gomer je nastala množina Gemren, po istoj analogiji kao što je od brother nastalo brethern” (31 .st.54) Vels još dodaje i Apianovo svedočenje da su se Kelti ili Gali nazivali drukčije i Kimbri. Njih je porazio Kajus Marius. Kikero kaže da je Marius porazio galsku silu, koja se bila sručila u Italiju. Njihov kralj se zvao Beleus Kimbros pisalo je na njegovom štitu nađenom u Eks an Provans, gde ih je Marius potukao. “Beleos Kimbros” je bilo urezano na štitu na jednom “čudnom pismu”. Plutarh kaže da su se Kimbri zvali i Galo-Skiti. (31 st.55) Ovo Velsovo “čudno pismo” na Belovom štitu bila je stara srbica. Nađeno je mnoštvo napisa na tome “čudnom pismu” u staroj Rodaniji. Pa i samo ime ovog kralja Kimbra je srpsko – Belo.

Garstang kaže da su Muški na čelu sa Mitom bili prvi Frižani iz Trakije koji su osvojili hatušku carevinu. (93.st 11) Njihovo ime je pročitano u asirskim zapisima kao “Muski“. Kambel kaže da su Brigi evropski Frigi, potomci Zeretita iz Starog Zaveta. (104.P.st.279) Gruse smatra da su ruske stepe, severno od Crnog Mora, bile posednute, možda od 1200-te godine s.e., od jednog indo-evropskog naroda po imenu Kimeri, koji su se smatrali trako-frigijske rase i koji je došao sa predela savremene Mađapcke i Rumunije, i što je još verovatnije da su naseljavali ove zemlje. (143.st.32)

Jedan kimerski vođa, koji je zauzeo grad Sard u Maloj Aziji, pominje se na grčkom jeziku
kao Lugdamis. Međutim, ovo ime se pominje i u Kariji.
Pomponius Mela pominje pleme “Komares” u zemlji Saka suseda Mesageta, što se ima
dovesti u vezu sa Kimerima. Isto pleme pominje i Plinije i stavlja ga na područje između
Indije i Persije.

.

POSTOJBINA  SEVERNIH  SRBA U POPULARNOJ LITERATURI

Konan Simerijanac ili Konan Varvarin (engl. Conan the Cimmerian, prema nazivu svoje otadžbine, Simerije) jeste izmišljeni lik koji se često dovodi u vezu sa podžanrom low fantasy, odnosno mač i magija, koji je takođe poznat pod nazivom herojska fantastika. Smatra se najpoznatijim fiktivnim varvarinom i uopšte jednom od najpoznatijih i najprepoznatljivijih ikona u savremenoj popularnoj kulturi.

Lik kojeg je stvorio američki pisac Robert Ervin Hauard 1932. godine u seriji “petparačkih priča” koje su objavljivane u časopisu Weird Tales, do sada se pojavio u licenciranim knjigamastripovimafilmovimatelevizijskim programimavideo-igrama, što je doprinelo njegovoj dugotrajnoj popularnosti.

(Izvor: http://sr.wikipedia.org/sr)

 

Konan Simerijanac- varvarin

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.