SLOVENI SA ATLANTIDE

Izgubljena zemlja - Atlantida - E-zanimljivosti

.

Ruski atlantolog Vladimir Ščerbakov, pozivajući se na naše zaboravljene naučnike svetskog glasa Milutina Milankovića i Radivoja Pešića, tvrdi da je možda baš nestala Atlantida bila drevna postojbina PraslovenaDzinovski ledeni breg, dvаput veći od Menhetna, prošle nedelje odvojio se od Antarktika i krenuo ka Argentini. Dugačak je 66 kilometara, a širok 21 kilometar. Uzdiže se 55 metara iznad morske površine, a ispod mora seže još 270 metara. Naučnici su mu dali ime “B 10A” i prate ga satelitima, upozoravaju brodove, ali “B10A” se kruni na manje gromade nevidljive za satelitske oči…

“U Vedelovom moru možete da vidite mnoštvo velikih bregova dužine oko tri kilometra”, kaže Karlos Rinaldi, direktor Argentinskog antarktičkog instituta. Još 1995. godine argentinski naučnici bili su užasnuti kada su na antarktičkoj ledenoj ploči Larsen primetili pukotinu dugu 65 kilometara!

.
Šta nam se to dešava?

.
Milutin Milanković (1879 – 1958), jedan od najvećih naučnika 20. veka, objasnio je o čemu se radi. Po njegovoj “teoriji osunčavanja”, na planeti Zemlji dešavaju se ciklične promene klime u zavisnosti od pomeranja polova i promena položaja ledenih pokrivača na Zemljinim polovima.

Tako Milankovićeva teorija objašnjava mnoge, doskora neobjašnjive pojave kao što su ostaci tropske flore i faune ispod danas zaleđenih delova planete, pod antarktičkim ledom!? Zatim, nestanak dinosaurusa, mamuta, velika nalazišta nafte i uglja u danas pustinjskim zonama planete. Ali, Milankovićeva “teorija osunčavanja” objašnjava i poremećaje i prekide u razvoju ljudske civilizacije, nagle prekide i premeštanje žarišta civilizacije sa jednog na drugi kraj planete.

Milankovićevu teoriju podupiru i arheolozi; pojava piramida u Sibiru i drevnih gradova i civilizacija na vrhovima Anda, Himalaja, Kavkaza i Altaja. I savremeni zagovornici postojanja Atlantide pozivaju se na Milankovića.

Atlantolog Vladimir Ščerbakov kaže: “Za atlantologe, prema Milankovićevoj teoriji doba i otopljavanja, kao redovnom premeštanju Severnog i Južnog pola, koje je praćeno delimičnim otopljavanjem ledenih pokrivača i stvaranjem novih, objašnjiva je i katastrofa sa velikim asteroidom koji je dramatično uništio Atlantidu.”
Ščerbakov dalje tvrdi da je Milankovićeva teorija “produžila” i starost ljudske vrste na planeti: “Sada se starost ljudske vrste i paleloit računaju milionima, a ne hiljadama godina!”

.

Pismo staro 225 000 godina

Na slici: Tartarija tabla, kultura Vinče

.

Paleloit se, posle Milankovića, deli na rani paleloit (od nekoliko miliona godina do 225 000 godina, zatim, na srednji paleloit od 225 000 godina do 55 000 godina i na kasni paleloit od 25 000 do 9 000 godina.
Tako je i stradanje Atlantide pomereno na 10 000 godina pre naše ere, stvaranje kineske civilizacije, takođe, a profesor Radivoje Pešić, čovek koji je otkrio i dešifrovao vinčansko pismo, pominje tragove pismenosti stare 225.000 godina (!!?) otkrivene na našem nalazištu Jovanica.
Profesor Pešić je, baš, kao i Milanković, bio ne samo usamljen i marginalizovan u našoj naučnoj javnosti već i proganjan, tako da je morao da se skloni u Italiju gde je na Univerzitetu u Milanu nastavio svoja komparativna istraživanja o etrurskom i vinčanskom pismu.

.
Zašto je Vinčansko pismo smetalo nekome?

Zato što je ukazivalo na najstarije tragove pismenosti u Podunavlju i Mediteranu, to jest, da je jedna arhaična ćirilica postojala na ovom balkanskom tlu još pre osam hiljada godina!


Ščerbakov (u časopisu “Očag” br.3 1999.g.) piše:”Profesor Pešić otkrio je na strmim obalama Dunava znake pisma sličnog etrurskom. Istražujući nalaze arheologa u tom regionu, on je sastavio najstariju azbuku na svetu od 48 znakova, slova. Njegovi radovi proizvode utisak prave eksplozije… To pomera u teško zamislivu prošlost ne samo izvore pismenosti nego i prvi ciklus čitave civilizacije na planeti.”

Atlantida, praslovenska postojbina

Milankovićevi i Pešićevi naučni rezultati ohrabrili su atlantologa Ščerbakova da u propaloj Atlantidi potraži i drevnu postojbinu prastarih Slovena. Jer, ako je Atlantida, pogođena džinovskim asteroidom propala u Atlantski okean pre oko 11 000 godina, ako se, dakle, tada desio tzv. Nojev potop, retki preživeli Atlantiđani su noseći sa sobom, na splavovima i kovčezima, biljke i životinje, poneli i svoje – pismo. Vinčansko, etrursko pismo. Naselivši se u Mediteranu i Podunavlju, oni su nastavili da šire svoju visoku kulturu Atlantide o čijem postojanju je još zadivljeni Platon pisao.

.
A evo šta je Pešić govorio:”Prvo azbučno pismo, kako se dosad smatralo, bilo je grčko a koje je nastalo iz feničanskog 900. godine pre naše ere… Ali, mi se ne možemo oteti utisku o azbučnom karakteru pisma koje je nastalo u Vinči.Takođe, ne možemo mimoići činjenicu da se dosad tvrdilo da je i etrursko pismo nastalo negde u 9. veku pre nove ere…

Etrurci su bili već pismeni kad su se, prvi put, sreli sa Grcima na Apeninskom poluostrvu. Grci nisu razumevali njihov jezik. Bio im je stran. A ni sam susret niti dalji međusobni odnosi nisu bili tako srdačni. Naprotiv, često su međusobno ratovali. Zašto bi se u tim okolnostima Etrurci odricali svog jezika i pisma i preuzimali ga od Grka? Njihov jezik i pismo bili su široko rasprostranjeni i to im je omogućavalo normalnu komunikaciju sa svetom.”

.
Eto, dokle se stigne kad počne da se topi Južni pol na Antarktiku. Ne tope se samo džinovske sante leda već i čvrste naučne dogme.
Kopernik bi danas rekao: “Ipak se topi.”

DRAGAN JOVANOVIĆ
Tekst objavljen u NIN-u
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.