Longobardi, dugobradi ratnici…

.

Langobardi-Dugobradi su u I veku p.n.ere  bili u donjem delu reke Elbe ili Labe…u danasnjoj istočnoj Nemačkoj.

Pre nego sto su postali Langobardi, po legendi  Paulusa Diaconusa-(Đakon Pavle-VIII vek-„Orgio Gentis”) zvali su se WINNILERI ili Winni…Ko su Vini i Veni i Vendi…jasno je..

U Italiji postoje još uvek njihovi potomci,( čak i malo u Švajcarskoj)…U Italiji ih ima u još oko 7 sela oko oblasti Venetio, (šta znaci Vene,jasno je). Tu su u mestima kako ih oni zovu…Vusche-Vutsche, Robaan-Rovan, Lusaan, Ljetzan, Glisen…Vellje…Tschire…Sleghe…

Inače vise se ne zovu Langobardi već sebe zovu…Zimberi (čitaj Cimberi),Zimbarn…Tzimbar.

A koje veze imaju sa grčkim Kimberi ili latinskim Cimbri ili srbskom Semberijom i danskim poluostrvom Kimberijskim …zalljučite sami!

Po Longobardima je i oblast Lombardija dobila ime.

Pavle Đakon (Paul the Deacon ) u 8.veku objašnjava da se ime plemena Longobarda odnosi na tipični stil češljanja Long-barda, koje karakteriše DUGA BRADA, za razliku od Franaka, koji su se pažljivo brijali:

,,Ab intactae iron barbae longitude […] ita postmodum appellatos. Nam juxta illorum linguam „lang” longam, „bart” barbam significat. „ ( Paul the Deacon, Historia Langobardorum , I, 9)

Njihovo prvo (možda originalno ime Bradonja) ime je WINili, Winiler, Wannilowie (Długobrodzi), neki Vani. Đakon je zapisao da su sa ostrva SKADAN stigli na Labu.

Nije na odmet napomenuti ovde već objašnjeno, bitno značenje naziva Longobardi, koje je pripadalo vojsci, smeštenoj u pograničnom Lugu po drevnom izgovoru nazvanoj po gradu, stanici ili vьču Brdo (Bardovicus, Bardorum vicus),na levoj strani Elbe.

Lug se prostirao i na desnoj strani Elbe i po nazivima stanica bili su Lugi, Lesi ili Lužani tj. Sloveni Avro-Bardski, kao pogranična vojska,bili su bez svake sumnje redovni pukovi,koji su odlazili zbog straže na Brdo (bortь,granica) iz svih ostalih stanica Velikog Luga; ali od pobede Germanika, Lug Bardovski priklonio se Rimu i preobrazio se u mirne,rimske Longobarde, dobrovolnu vojsku, „poznatu kasnije pod nazivom Franci” (Hranican).

U 6.veku prepoznaju Longobarde u Poljskoj:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Longobardowie

Kod nas u 5. veku na Dunavu, posle između između Save i Drave, u Italiji u Istri i Raveni i Milanu…

Iz pisanih dokumenata saznajemo da su pod pritiskom Tirinžana, njihovih severnih suseda, Langobardi dvadesetih godina VI veka, bili prinuđeni da se presele na teritoriju nekadašnjih rimskih provincija Prve Panonije i Valerije. Međutim, nemoćni da se odupru Avarskim naletima, Langobardi, praćeni Izvesnim brojem Panonaca i pripadnika drugih naroda, već 568. godine napuštaju Panoniju i naseljavaju se u severnoj Italiji.

Verona je među prvim gradovima koje je zaposeo njihov vođa Alboin, i odatle je vladao zajedno sa svojom ženom Rosamundom .

Alboin i Rosamunda

Uostalom tu,u oblasti Sard gde se nalazila Verona, dolazi kasnije do venčanja Alboinovog sina Autarisa i bavarske Princeze Teodelinde. Posle Alboinove smrti, Autaris, zagrižani arijan, krunisan je u langobardskoj prestonici Paviji 584. godine. Samo posle nekoliko godina, Teodelinda, kćerka bavarskog kralja Garibaldija i langobardska kraljica, postaje Agilulfova žena. Iz Pavije premeštaju prestonicu u Moncu (Modicia), gde je sklopljen mir između pape i Langobarda.

Autaris i Teodelinda

Bardi, kao ,,germansko’’ pleme, po pisanju nemačkih istoriografa, svi su se u periodu V-VI veka iselili na jug u Italiju, a na njihovo mesto naselila su se ”Slovenska plemena’’

Kako je utvrdjeno da su Longobardi i Sloveni koji su ih zamenili na granici sa Francima, jedni te isti ljudi:

..Ključna reč je Bardowick

Bardovik…je bolna tačka nemačke istorije i ključ i razlog falsifikovanja iste.

Trougao koji je (oko 800 te n.ere) činilo oblast Drevanen…

Trougao…grad na jugu, Magdeburg, zapadu Schezla, severu Bardovik, a na ove dve katete, hipotenuza je bila reka Elbe(Laba)… …

Trougao se pominje ovde:

http://www.kmrz.de/lh_archivbaende/t…lh_1902_02.htm

Ovo su bila staništa Longobarda na reci Labi:

http://upload.wikimedia.org/wikipedi…03/Long555.PNG

Zaista je ključna reč Bardowick

Bardovik se smatra jednim od najstarijih gradova severne današnje Nemačke; pomenuto mu je ime 785.godine, bio je granični grad između Saksa i Slovena dok ga nije uništio Hajnrih „Lav” 1189.

Istorija Bardowicka od, recimo 800 na ovamo, dobro je poznata iz izvora, kako pisanih tako i arheoloskih i kulturnih podataka…ali samo par godina pre…Nemačka zvanična istoriografija ćuti…ako ne ćuti, ona je tako izvrće sa dečjom naivnošću!

Informacija je bila ova…

Postoji povezanost Drevo-Polabljana sa Obodritima (Bodrićima)… Veza je izvesna, a potvrdjuju se slojevi sa Bardima sa kontunitetom…

Bardi, odnosno Langobardi

Pa otud i Bardowick

http://www.bardowick.de/desktopdefau…97_read-24759/

http://www.bardowick.de/desktopdefault.a spx

785.The village „Bardunwi” is mentioned for the first in the Annals of Lorsch.

795.Charlemagne stays either in or near Barowick.

The first documented 785 already mentioned place Bardowick was during the wars of Charlemagne against the Saxons (772 – 804) several more visits from him.

Already 805 he is called as a trading center. Long-distance trade that time was chiefly in the hands of the Frisians, who buried their dead in Bardowick.

http://www.lueneburger-geschichte.de…hte/frueh.html

Evanđelje kraljice Teodolinde, podseća na karakteristični ktst sa 4 ocila

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.